Autorki Programu STOP

 
Agnieszka Milczarek

  Pedagog; trener Szkoły Trenerów przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym.
Od wielu lat tworzy programy z zakresu uzależnień, przemocy seksualnej, przemocy rówieśniczej z myślą o środowisku szkoły; uczniach, nauczycielach i rodzicach. Ceni sobie praktykę, dlatego stale współpracuje ze szkołami prowadząc szkolenia i konsultacje dla nauczycieli, zajęcia dla dzieci oraz rodziców. Pomaga szkołom w tworzeniu zespołów wychowawczych do spraw uczniów z problemem agresji. Wspiera szkoły w tworzeniu szkolnych norm i konsekwencji.

Konsultuje wychowawców, którzy na terenie swojej klasy mają problem przemocy.
Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci ofiar oraz sprawców szkolnej przemocy. Wspiera rodziców dzieci poszkodowanych i pomaga im w opracowaniu bezpiecznej strategii postępowania w obronie własnego dziecka.
Autorka publikacji "Wychowanie przeciw przemocy" (ASS,1998), "Spotkanie z rodzicami na temat zjawiska agresji i przemocy" (Raabe, 2004) i innych artykułów prasowych, ulotek i broszur dotyczących problemu przemocy dla nauczycieli, rodziców i dzieci.

 

Joanna Węgrzynowska

  Psycholog; licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener TZA. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki uzależnień, umiejętności wychowawczych.

Specjalizuje się w pracy z uczniami agresywnymi oraz z klasami o dużym natężeniu przemocy. W ramach Programu TESYA prowadzi treningi dla agresywnych dziewcząt i chłopców w Gimnazjach. Współpracuje z wieloma szkołami na terenie Warszawy i Polski w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, szkoli i konsultuje rady pedagogiczne.

Prowadzi treningi asertywności dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej. Konsultuje i wspiera ich rodziców. Pomaga wychowawcom opracowywać plany integracji tych dzieci z resztą klasy.
Jest współautorką książki "Wychowanie przeciw przemocy" (ASS, 1998), autorką scenariuszy edukacyjnych z profilaktyki przemocy dla dzieci klas IV - VI i Gimnazjum oraz scenariuszy profilaktycznych dotyczących problemu przemocy dorosłych wobec dzieci pt "KLAPSS" (Raabe, 2004), a także publikacji "Spotkanie z rodzicami na temat zjawiska agresji i przemocy" (Raabe, 2004).
 
 
| Mapa Serwisu |