We recommend the following issues, which we find useful and which help us with our work.
 
 • A.Fr±czek, I.Pufal-Struzik
  "Agresja w¶ród dzieci i młodzieży"
  Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1996,
  tel.(0-41) 68-14-20 w.175; fax 423-52

 • D.Olweus
  "Mobbing fala przemocy w szkole"
  Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 1998,
  tel.(0-22) 831-14-61 w. 353, 362

 • J.Ranschburg
  "Lęk, gniew, agresja"
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993

 • A. i T.Kołodziejczyk, E.Czemierowska
  "Spójrz inaczej na agresję"
  Wydawnictwo ATE, Starachowice 1998, niezbędny jest udział w warsztatach.

 • K.Ostrowska, J.Tatarowicz
  "Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich"
  Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN,
  Warszawa 1998

 • K.Ostrowska, J.Tatarowicz
  "Zanim w szkole będzie ˇle"
  Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN,
  Warszawa 1998

 • M.Karkowska, W.Czarnecka
  "Przemoc w szkole"
  Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków

 • H.Rylke
  "Pokolenie zmian"
  WSiP, Warszawa 1999

 • H.Rylke, A.Milczarek, J.Węgrzynowska
  "Wychowanie przeciw przemocy"

 • B.Houghton
  "Dobre dziecko"
  Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 1998

 • Parents of younger children (less then 7) are recommended to read the magazine "Dziecko". It is one of very few publications that deals with child psychology matters and also looks at the problem of violence.

 
 
| Site map |