„SYSTEM WSPARCIA DLA DZIECI-OFIAR PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ
W POLSCE WSCHODNIEJ - KONTYNUACJA”


Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations
w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom SiłęKrótka charakterystyka projektu:

10% uczniów w polskich szkołach doświadcza przemocy rówieśniczej w sposób częsty i długofalowy. Bycie ofiarą przemocy to traumatyczne przeżycie dla wielu dzieci, które stopniowo ogranicza ich możliwości życiowe i prowadzi do izolacji społecznej.

Głównym celem naszego projektu jest rozbudowanie i wzmocnienie lokalnego systemu wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej w czterech województwach Polski Wschodniej, które charakteryzują się wysokim stopniem ubóstwa, bezrobocia, małym dostępem do pomocy psychologicznej poza szkołą oraz wysokimi wskaźnikami ofiar przemocy rówieśniczej w szkołach. Projekt jest kontynuacją działań podjętych w ramach grantu otrzymanego w poprzedniej edycji konkursu „Bezpieczne Dzieciństwo” (2015/16).

Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” stworzyło efektywny program wspierania dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej pt. Trening Pewności Siebie (TPS). W ramach projektu chcemy przygotować kolejnych 155 psychologów i pedagogów z poradni i szkół województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego do samodzielnego prowadzenia treningów w swoich placówkach.

W rezultacie projektu powstanie sieć trenerów TPS, która rocznie będzie mogła pomóc ok. 840 poszkodowanym dzieciom i 840 rodzicom. Drugim ważnym działaniem będzie przygotowanie dwóch organizacji pozarządowych do prowadzenia treningów na poziomie ponadlokalnym/wojewódzkim. Organizacje te będą docelowo prowadzić TPS dla poszkodowanych dzieci z województwa lubelskiego i podlaskiego oraz zdobywać środki finansowe na te treningi.

Projekt ma zasięg regionalny. Termin realizacji: 01.IX.2016-28.II.2017

 
 
| Mapa Serwisu |