Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka" istnieje od 1998 roku. Jesteśmy niezależną,
  pozarządową organizacją, stworzoną przez zespół psychologów, pedagogów i nauczycieli, którym bliskie są sprawy edukacji, zdrowia oraz wychowania dzieci i młodzieży.

Od początku lat 90-tych działamy w zakresie profilaktyki. Tworzyliśmy i realizowaliśmy programy profilaktyczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli, wśród nich "Dziecko krzywdzone i zaniedbane", "Wychowanie przeciw przemocy", "Edukacja Zdrowotna", "Szkoła dla rodziców".

Naszym głównym celem jest przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Wiele szkół w Polsce boryka się z problemem przemocy - istniejemy po to, aby wspierać ich wysiłki w zmniejszaniu skali tego problemu.

Współpracujemy ze szkołami z terenu całej Polski. Prowadzimy szkolenia i konsultacje dla rad pedagogicznych w zakresie tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w szkole. Wierzymy, że tylko systematyczna, zespołowa praca wszystkich nauczycieli oraz dyrektora szkoły może przynieść wymierne korzyści.

W naszej pracy nad problemem przemocy gromadzimy różnorodne doświadczenia:
  • Opracowujemy i prowadzimy zajęcia profilaktyczne dla uczniów.
  • Pracujemy z klasami o wysokim poziomie agresji.
  • Edukujemy i konsultujemy rodziców.
  • Prowadzimy indywidualne i grupowe treningi dla dzieci-sprawców przemocy.
  • Prowadzimy indywidualne i grupowe treningi dla dzieci-poszkodowanych w sytuacjach przemocy.
  • Konsultujemy szkolne zespoły interwencyjne i wychowawcze do spraw przemocy.
Nasze działania objęła patronatem brytyjska organizacja KIDSCAPE. Dzięki merytorycznemu wsparciu tej organizacji, pragniemy rozszerzyć naszą ofertę pomocy dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej i ich rodziców.

Od 2005 roku wraz z organizacjami z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Słowenii uczestniczymy w Projekcie TESYA realizowanym w ramach Programu Unii Europejskiej DAPHNE. Projekt ten skierowany jest do młodzieży o wysokim poziomie gniewu i agresji oraz ich rodzin.
 
 
| Mapa Serwisu |