LITERATURA
 
Bińczycka J. (1997) Między swobodą a przemocą w wychowaniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Christopher C. J. (2004) Nauczyciel - rodzic. Skuteczne porozumiewanie się. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dambach Karl E. (2008) Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Danielewska J. (2002) Agresja u dzieci - Szkoła porozumienia. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Frączek A. Pufal-Struzik I. (1996) Agresja wśród dzieci i młodzieży. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Guerin S. Hennessy E. (2008) Przemoc i prześladowanie w szkole. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Giligan J. (2001) Wstyd i przemoc. Poznań : Wydawnictwo Media Rodzina.

Herbert M. (2007) Mamo, on mnie bije! Agresja małego dziecka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Houghton B. (1998) Dobre dziecko. Poznań: Wydawnictwo Moderski i S-ka.

Karkowska M.. Czarnecka W. (...) Przemoc w szkole. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Ketterman G. (2004) Jak uchronić dziecko przed przemocą. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

King G. (2003) Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kołodziejczyk A. Czemierowska E. (1993) Spójrz inaczej. Kraków: Wydawnictwo Educatio.

Kołodziejczyk A. i T, Czemierowska E. (1998) Spójrz inaczej na agresję. Starachowice: Wydawnictwo ATE.

Montana-Czarnawska M. (2006) Przyjazne porozumiewanie się - wzajemny szacunek, wzajemna akceptacja, radość z kontaktu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

O'Moore M. Minton S.J (2008) Jak opanować przemoc w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne przy współpracy Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna.

Olweus D. (1998) Mobbing fala przemocy w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski.

Ostrowska K. Tatarowicz J. (1998) Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Ostrowska K.. Tatarowicz J. (1998) Zanim w szkole będzie źle. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Osuch M. Bojarska L. (2008) Prawa człowieka w szkole. Warszawa: Wolters Kluwer Polska

Portmann R. Schneider W. (2004) Zabawy na odprężenie i koncentrację. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Pospiszyl I. (2003) Ofiary chroniczne przypadek czy konieczność. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Ranschburg J. (1993) Lęk, gniew, agresja. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Rogers B. (2005) Uczniowie w szkole. Rzecz o zachowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Rogers B. (2006) Trudna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Rosenberg M. B. (2003) Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Rumpf J. (2008) Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rylke H. (1993) W zgodzie z sobą i z uczniem. Warszawa: WSiP.

Rylke H. Klimowicz G. (1992) Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi. Warszawa: WSiP.

Rylke H. (1999) Pokolenie zmian. Warszawa: WSiP.

Rylke H. Milczarek A. Węgrzynowska J. (1989) Wychowanie przeciw przemocy. Warszawa: Fundacja Bene Vobis

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


Białek J. Dlaczego zachowujemy się agresywnie. Psychologia w Szkole, 2006, nr 1, s. 139-141.

Brzezińska A. Uczniowie szkół podstawowych wobec agresji i przemocy. Nowa Szkoła, 2001, nr 10, s. 33-36.

Czemierowska E. Przemoc sama się nie skończy. Psychologia w Szkole - 2006, nr 3, s. 152-154.

Milczarek A. Węgrzynowska J. Gdy się biją. Psychologia w Szkole., 2006, nr 1, s. 51-52.

Milczarek A. Kiedy w szkole pojawia się przemoc… Psychologia w Szkole, 2006, nr 1, s. 37-50.

Węgrzynowska J. Amarowicz-Pietrasiewicz J. Bezpieczne Dzieciaki - Program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dziecko krzywdzone. Teoria Badania Praktyka.- 2007. nr 1 (18.

KSIĄŻKI DLA DZIECI


Aboff M. Poklewska-Koziełło E. Nie lubię łaskotek. Prawo dziecka do mówienia nie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ładecka A. (ilustracje), DePino C. Śmierdzący ser Jak bronić się przed przemocą w szkole. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Piotrowska E. A ja nie pozwolę nudzić wam się w szkole. Poznań: Media Rodzina. (książeczka do wypełniania przez uczniów).

Rigall G. (ilustracje), Pellegrino M. W. Zbyt miła. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stalfelt P. Mała książka o przemocy. Wydawnictwo Jacek Santorski.

Zubrzycka E. Ładecka A. (ilustracje). Słup soli. Jak powstrzymać szkolnych dręczycieli. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Żelewska A. (ilustracje), Zubrzycka E. Powiedz komuś! Co każde dziecko powinno wiedzieć. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  
| Mapa Serwisu |