"Program Przeciwdziałania Przemocy - STOP"   

  Program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla szkół podstawowych i gimnazjów.
Program obejmuje zajęcia dla nauczycieli, rodziców i uczniów. W ramach programu prowadzimy ogólnopolskie szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów.

(więcej o programie patrz Program Przeciwdziałania Przemocy - STOP oraz Szkolenia).

 
        Projekt "TESYA - Trening, Wzmocnienie i Wsparcie dla Młodzieży i Dorosłych"    

  Projekt TESYA (Training, Empowerment and Support for Youth and Adults) realizowany jest w ramach Programu Unii Europejskiej - DAPHNE. W projekcie uczestniczą organizacje z czterech Europejskich krajów (Wielkiej Brytanii, Słowenii, Polski i Niemiec).
Projekt dotyczy problemu agresji i przemocy wśród młodzieży i jest przeznaczony dla agresywnych/stosujących przemoc młodych ludzi oraz ich rodziców i wychowawców. Jego głównym celem jest ograniczenie zachowań patologicznych młodzieży (agresji/przemocy) i zastąpienie tych zachowań zachowaniami społecznie akceptowalnymi. Program jest programem profilaktycznym II stopnia - skierowanym do grupy młodzieży wysokiego ryzyka.
W ramach systemowo zorientowanego podejścia równolegle do treningów dla młodzieży prowadzone są konsultacje i warsztaty dla rodziców oraz wychowawców.
Celem projektu jest ustanowienie pewnych powtarzalnych standardów dla treningów. Treningi będą poddawane systematycznej ewaluacji. Dzięki temu wraz z powstaniem ostatecznego modelu treningu jego rezultaty będą mogły być osiągane przez naśladowców w innych Europejskich krajach.

 
        Program "Bezpieczne Dzieciaki"    
 
Program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący problemu przemocy wobec dzieci ze strony dorosłych. Program adresowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat, które są najbardziej narażone na akty przemocy. Zajęcia dostosowane są do możliwości rozwojowych dziecka, próbują pomóc mu "porządkować świat", uzmysławiać własne prawa i potrzeby. Program dostarcza dzieciom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im unikać sytuacji zagrożenia i bronić się przed przemocą.

 
        Pamiętając o delikatności dzieci próbujemy:
 
 • uczyć je odróżniać sytuacje bezpieczne od zagrażających i podejrzanych,
 • uświadamiać prawo do obrony siebie i swego ciała,
 • uwalniać od poczucia winy i wstydu,
 • budować poczucie własnej wartości.


 
        Na zajęciach dzieci dowiadują się o:    
 
 • rodzajach dotyku,
 • obronie swojego ciała,
 • sposobach obrony w sytuacjach zagrożenia,
 • szukaniu pomocy u dorosłych,
 • prawach dziecka.


 
        W ramach programu prowadzimy seminaria dla wychowawców i nauczycieli na temat:  
 
 • zjawiska przemocy wobec dzieci,
 • objawów i sygnałów krzywdzenia,
 • ochrony dzieci przed przemocą.
Realizując program, współpracujemy z Poradnią i Stowarzyszeniem OPTA oraz Fundacją Dzieci Niczyje.

 
        Program "Jak być dobrym rodzicem"    
 
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Program służy umacnianiu i budowaniu prawidłowych więzi i relacji rodzinnych. Warsztaty powstały z myślą o rodzicach, którzy chcą poprawić swój kontakt z dzieckiem, lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. Program powstał w oparciu o metodę A. Faber i E. Mazlisch - autorek popularnego poradnika: "Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły" oraz T. Gordona "Wychowanie bez porażek"

Tematy zajęć:
 • Uczucia - jak lepiej rozumieć własne dziecko, pomagać mu radzić sobie z uczuciami, jak pokonać własne emocje w stosunku do dzieci. Co zrobić i jak reagować, gdy nasze dziecko się złości.
 • Normy w naszym domu - jak je tworzyć i egzekwować.
 • Konflikty - jak je rozwiązywać w twórczy i nieurażający sposób, co zrobić, gdy rodzeństwo się kłóci.
 • Kary i konsekwencje - jaka jest między nimi różnica, jak je stosować, kiedy są skuteczne wychowawczo.
 • Samodzielność naszych dzieci - jak nauczyć je bycia odpowiedzialnym i samodzielnym.
 • Budowanie samooceny dziecka - jak wzmacniać dziecko i pomóc mu w zdrowy sposób budować obraz własnej osoby, jak je chwalić i motywować.


 
 
| Mapa Serwisu |