Autorki: Joanna Węgrzynowska, Agnieszka Milczarek

 
 
Drogi Nauczycielu

 
Być może masz poczucie, że w twojej szkole jest coraz więcej agresji i przemocy  
  wśród uczniów. Trudno ci to zaakceptować. W tych obserwacjach nie jesteś osamotniony. Wielu nauczycieli i wychowawców skarży się na narastanie problemu.

Odczucia te potwierdzają badania przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej na terenie szkół polskich ("Agresja w szkole - skala zjawiska" 97r.) z których wynika, że wskaźnik globalny obciążenia przemocą nieustannie wzrasta. Alarmujące są także dane policyjne na temat przestępczości nieletnich. W 1997 roku Policja zatrzymała około 56 tysięcy nieletnich przestępców - dwukrotnie więcej niż dziesięć lat wcześniej. W 1999 roku liczba ta uległa znów podwojeniu.

Badania przeprowadzone przez nasze Stowarzyszenie w kilku warszawskich szkołach podstawowych wykazały, że około 85% uczniów zetknęło się z przemocą rówieśniczą na terenie swojej szkoły, 35% dzieci znalazło się (raz lub kilka razy) w roli "ofiary przemocy"- z tego 1/4 doświadczała przemocy kilka razy w tygodniu, 1/3 ofiar nigdy nikomu nie powiedziała o swojej sytuacji.
 

Być może jest w twojej klasie dziecko-ofiara przemocy i trudno ci patrzeć kiedy inni  
  uczniowie znęcają się nad nim, może bezskutecznie "walczysz" z kolejnym agresywnym uczniem.
 

Być może czujesz się już bezsilny. Akty przemocy wśród uczniów często wywołują  
  u dorosłych uczucia bezradności, smutku czy złości. Niełatwo jest zachować wobec przemocy zimną krew a jeszcze trudniej znaleźć skuteczne sposoby przeciwdziałania jej.

Każdy z wymienionych powodów jest dobry, aby podjąć działania i szukać pomocy. Warto sięgać do literatury, sprawdzić, jak radzą sobie inne szkoły a przede wszystkim korzystać ze szkoleń i warsztatów, które uczą praktycznych metod rozwiązywania tego problemu.
 

Jeśli w twojej szkole spotykasz się z problemem agresji i przemocy wśród dzieci  
  warto abyś wiedział:

  • co to jest przemoc i jakie są jej rodzaje
  • na czym polega rola ofiary przemocy
  • na czym polega rola sprawcy przemocy
  • jak pomóc dziecku-ofierze
  • co zrobić aby sprawca nie stosował przemocy
Opracowany przez nas poradnik pomoże Ci odpowiedzieć na postawione pytania.

Problem agresji i przemocy jest jednym z najtrudniejszych do rozwiązania w szkole. Jeśli ma miejsce wśród twoich uczniów - wymaga natychmiastowych działań.

Brak reakcji oznacza przyzwolenie.

Żadna szkoła nie powinna być obojętna wobec przemocy!
 
 
| Mapa Serwisu |