Autorki: Joanna Węgrzynowska, Agnieszka Milczarek

 
Kiedy mamy do czynienia z przemocą?    
 
Przemoc ma miejsce wówczas, gdy uczeń atakujący jest silniejszy fizycznie lub psychicznie. Cechą charakterystyczną jest zatem nierównowaga sił.

Szczególnie bolesne dla uczniów jest zjawisko znęcania. Znęcanie ma miejsce wtedy, gdy jeden uczeń jest przez dłuższy czas narażony na ataki (bezpośrednie lub pośrednie) ze strony innego silniejszego kolegi lub grupy uczniów. Nie potrafi się im przeciwstawić.
Przemoc rówieśnicza przybiera różne formy.
Najogólniej można podzielić je na trzy grupy:

 

przemoc fizyczna    

 
 • bicie
 • popchnięcia
 • podcinanie
 • wymuszanie pieniędzy
 • zamykanie w pomieszczeniach
 • niszczenie własności
 • kopanie
 • plucie
 
przemoc słowna    

 
 • przezywanie
 • wyśmiewanie
 • grożenie
 • ośmieszanie
 • plotkowanie
 • namawianie się
 • szantażowanie
 • obrażanie
 
przemoc bez użycia słów i kontaktu fizycznego  

 
 • wrogie gesty
 • miny
 • izolowanie
 • manipulowanie związkami przyjaźni
 
  Warto pamiętać

Przezywanie czy izolacja może być tak samo krzywdzące i bolesne dla ucznia jak atak fizyczny. Nie wolno lekceważyć tych form przemocy. Wszystko bowiem zależy od wrażliwości danego dziecka.
 
 
| Mapa Serwisu |