PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY - STOP
autorstwa Agnieszki Milczarek i Joanny Węgrzynowskiej

 
  Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka" prowadzi warszawskie i ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników samorządów lokalnych w zakresie samodzielnego realizowania "Programu Przeciwdziałania Przemocy - STOP" w swoich środowiskach.

 
W latach 1999-2003 w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie wzięło udział ponad 2000 nauczycieli, pedagogów i wychowawców ze szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego.


Cele szkolenia w zakresie Programu "STOP"
 
 • Wzrost świadomości wychowawców, pedagogów, pracowników poradni specjalistycznych w zakresie sposobów przeciwdziałania przemocy w szkole.

 • Nauka systemowego myślenia o problemie przemocy i tworzenia środowiskowych programów przeciwdziałania zjawisku.

 • Dostarczenie społecznościom szkolnym i współpracującym z nimi placówkom metod, narzędzi, procedur i umiejętności pozwalających na samodzielne przeciwdziałanie agresji wśród dzieci.

 • Przygotowanie nauczycieli, pedagogów, pracowników poradni, wychowawców do roli liderów działań na rzecz profilaktyki przemocy w swoim środowisku.

 •  
  Forma i tematyka szkolenia
   
  Szkolenie składa się z dwóch warsztatów (2 x 20-22h).
   
  Tematyka warsztatów:
   
  Warsztat nr 1 : System przeciwdziałania agresji i przemocy na terenie szkoły
 • Założenia systemu profilaktyki agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.
 • Przyczyny i mechanizmy powstawania przemocy.
 • Syndrom sprawcy przemocy.
 • Krótko i długo-falowa interwencja wobec sprawców przemocy.
 • Syndrom ofiary przemocy.
 • Krótko i długo-falowa interwencja wobec ofiar przemocy.
 • Kodeks norm i pula konsekwencji.
 • Społeczność szkolna wobec problemu przemocy - planowanie działań ogólnoszkolnych i rola organizacji wspierających.
 • Współpraca szkoły ze społecznością lokalną w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 • Diagnozowanie problemu przemocy na terenie szkoły.
 • Konstruowanie programów zapobiegania przemocy w oparciu o diagnozę zjawiska.
 • Warsztat nr 2 : Zajęcia profilaktyczne dla klas
 • Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla klas według autorskich scenariuszy Stowarzyszenia "Bliżej Dziecka".
 • Konstruowanie scenariuszy zajęć dla uczniów dotyczących zapobiegania agresji i przemocy.

 •  
  Warunki uczestnictwa w szkoleniu
   
 • W szkoleniu może wziąć udział: cała rada pedagogiczna lub wybrana reprezentacja szkoły (nie mniej niż 5-10 osób), zorganizowana grupa pedagogów, psychologów, radnych.
 • Ważne jest, aby osoby biorące udział w szkoleniu miały już pewne doświadczenie warsztatowe (szczególnie przydatne są warsztaty umiejętności wychowawczych, rozwiązywania konfliktów, komunikacji, mediacji).
 • Większość grona pedagogicznego powinna być przekonana co do wagi problemu, popierać ideę zajmowania się nim na terenie szkoły oraz być gotowa do podjęcia działań zainicjowanych przez osoby biorące udział w szkoleniu.
 • Reprezentacja danej szkoły powinna składać się z: członka dyrekcji, pedagoga oraz doświadczonych, mających duży autorytet w gronie pedagogicznym nauczycieli.
 • Szkoła może zaprosić do własnej reprezentacji pracowników Poradni psychologiczno-pedagogicznej - jeśli jest to Poradnia, która aktywnie ze szkołą współpracuje i wyraża gotowość wspierania szkoły w rozwiązywaniu problemu przemocy.
 • Placówki zainteresowane szkoleniem lub dodatkowymi informacjami mogą kontaktować się z nami:

 • tel/fax (0-22) 839 36 52 w poniedziałki od 10.00 do 16.00

 • e-mail: szkolenia@przemocwszkole.org.pl
 •  
   
  | Mapa Serwisu |