Trening Pewności Siebie
ZAJĘCIA DLA DZIECI, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY
PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ


Wielu uczniów w polskich szkołach styka się z przemocą psychiczną lub fizyczną ze strony rówieśników. Nasze Stowarzyszenie chce wspierać szczególnie te dzieci, które doświadczają przemocy dość często (np. kilka razy w miesiącu) lub przez dłuższy czas. Tego typu doświadczenie może bardzo negatywnie wpływać na ich nastrój, codzienne funkcjonowanie i poczucie własnej wartości.
Z myślą o poszkodowanych uczniach i ich rodzicach, we współpracy z brytyjską organizacją KIDSCAPE, opracowaliśmy Trening Pewności Siebie.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci i młodzieży, które:
  • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami;
  • pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów;
  • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości.
Trening Pewności Siebie to zajęcia dla rodziców, które:
  • uczą sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym;
  • radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole;
  • dają możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami.
Adresaci treningów:
Treningi przeznaczone są dla dzieci z klas IV – VIII (z województwa mazowieckiego), które doświadczyły fizycznej bądź psychicznej przemocy ze strony rówieśników.

Miejsce i czas treningów:
Treningi odbywają się w siedzibie naszego Stowarzyszenia (ul. Mokotowska 17 lok 21).
Zajęcia dla dzieci / młodzieży trwają 10h (2 spotkania po 5h) i odbywają się zwykle we wtorki w godzinach 09.00-14.00. Warsztaty dla rodziców trwają 6h (2 spotkania po 3h) i odbywają się zwykle we wtorki w godzinach 17.00-20.00.

ZAPISY

W latach 2014-2019: Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

W latach 2018-2019: Projekt dofinansowano ze środków
Fundacji BGŻ BNP Paribas oraz KBPN.

W latach 2015-2016: Projekt dofinansowano ze środków Fundacji BGK.


 
 
| Mapa Serwisu |