ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
TRENINGÓW PEWNOŚCI SIEBIE
W latach 2015-2016

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Fundacji BGK.
W ramach projektu prowadzone są Treningi Pewności Siebie dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej i ich rodziców z terenu województwa mazowieckiego oraz z obszarów defaworyzowanych i pozbawionych zaplecza psychologicznego.
www.fundacjabgk.plW latach 2014-2016

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.
W ramach projektu prowadzone są Treningi Pewności Siebie dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej z Warszawy i ich rodziców.W latach 2012-2014

Projekt współfinansowany był ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.
www.programgrantowy.fdn.plW latach 2008-2010

Treningi Pewności Siebie były realizowane dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 
 
| Mapa Serwisu |