1% dla Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka” za 2018 rok !
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wpłaty !

Wszystkie fundusze przeznaczamy na prowadzenie TRENINGU PEWNOŚCI SIEBIE – unikalnego programu wsparcia dla dzieci, które doświadczają przemocy w szkole.


I Jak możesz nam pomóc:

Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” nie posiada statusu OPP.
Pieniądze zbiera dla nas Stowarzyszenie Sąsiedzi dla Wesołej (KRS 0000216303).

II Jak wypełnić PIT (na przykładzie PIT 37), aby środki z 1% trafiły do nas:Uwaga:
Tylko prawidłowo wypełniony formularz oznacza przekazanie nam środków z 1%.

Aby środki do nas trafiły muszą być wypełnione co najmniej trzy pola:
 • Numer KRS OPP : 0000216303
 • Wnioskowana kwota : X,X zł
 • Cel szczegółowy 1% : PRZEMOC
  Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę” : x
  Dziękujemy !

  Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”, ul. Mokotowska 17 lok 21, 00-640 Warszawa
  www.pomocdziecku.pl; www.przemocwszkole.org.pl; blizej_dziecka@przemocwszkole.org.pl